Wednesday, April 11, 2012

Pitong Gatang

Pitong Gatang by Pablo S. Gomez
Illustarted by Fred Carillo
Tagalog Klasiks April 11 1959 Number 255

Unang Labas


Ika-3 LabasTagalog Klasiks May 9 1959 Number 257

No comments:

Post a Comment