Saturday, September 1, 2012

Aliwan Comix Contents

Aliwan Comix September 1 1951
Issue No.1

Ang Mahiwagang Liham by Fermin Sanchez

Ang Insurekto by Tomas Naagas

Ang Abilidad ni Mang Isio by Florencio ConcepcionConde Lucifo by J.R. Silva / Jose Joya and Felix Rodolfo

Alamat ng Diyos ng Araw by Reynaldo FrancoBandilang Bungo by Buenaventura Medina / Angel Cacnio and T. NaagasSi Palbong Paltos by F. Concepcion

No comments:

Post a Comment