Tuesday, February 21, 2012

Nagkaluwagan sa Pakpak

Nagkaluwagan sa Pakpak by Deo Gonzales
Aksiyon Komiks Issue 1 February 21 1950


No comments:

Post a Comment