Friday, March 23, 2012

Mga Batikan

Mga Batikan Movie Ad
Video48


Mga Batikan by Francisco V. Coching
Illustrated by Federico Javinal
Liwayway Issue March 23 1964

Unang Labas


No comments:

Post a Comment