Tuesday, March 27, 2012

Sa Bawa't tik-tak ng Orasan Kamatayan

Espesyal Komiks Cover
Issue No.335 March 27 1967

Sa Bawa't tik-tak ng Orasan Kamatayan by Nerissa Cabral
Illustrated by Rudy Mesina
Espesyal Komiks Issue No.335 March 27 1967


1 comment:

  1. Great illustration! Classic! One of the best! Nasaan na ang mga magagaling na ilustrador? Tulad nina Nestor Redondo, Nestor Malgapo, Rudy Mesina, atbp. Wala na akong makita
    ngayon na kasing galing nila.

    ReplyDelete