Friday, April 13, 2012

Bakit Pinakamaikling Buwan ang Pebrero?

Bakit Pinakamaikling Buwan ang Pebrero? by Deo Gonzales
Illustrated by Alfredo Alcala
Espesyal Komiks Issue No.170 April 13 1959

Kuwentong Tapos


No comments:

Post a Comment