Saturday, April 14, 2012

Kapitan Berong


Kapitan Berong by Nemesio caravana
Illustrated by Ben Alcantara
Liwayway Magazine Issue April 14 1952

Unang Labas


No comments:

Post a Comment