Thursday, April 19, 2012

Ligaya Contents


Ligaya Komiks Contents
Issue No.1 April 19 1960

Pag-ibig - Kuwentong Tapos


Menchie - Kuwentong Tapos

Kabayaran sa Tagunpay - Kuwentong Tapos

Buhay na Kahapon - Kuwentong Tapos

Pagbalik Loob - Kuwentong Tapos

The Secret of Love - Kuwentong Tapos

Kung... - Kuwentong Tapos

Mababa Ang Langit - Kuwentong Tapos

Namatay siyang Nakabayubay sa Krus - Unang Labas

No comments:

Post a Comment