Sunday, April 8, 2012

Parusa ng Puso

Parusa ng Puso by Amado C. Yasona
Illustrated by Ben Maniclang
Mabuhay Komiks Issue No.16 April 8 1952

Katapusang Labas

No comments:

Post a Comment