Monday, May 7, 2012

Ang Maskara ni Palos

Ang Maskara ni Palos by Virgilio and Nestor Redondo
Redondo Komiks May 7 1963 Issue No.1

No comments:

Post a Comment