Wednesday, May 30, 2012

Sa Ibabaw ng Aking Bangkay

Sa Ibabaw ng Aking Bangkay by Francisco V Coching
Illustrated by Federico Javinal
Liwayway Issue May 30 1960

Unang Labas


1 comment: