Thursday, June 14, 2012

Ang Buhay ni Aldabes

Ang Buhay ni Aldabes by Hugo Yonzon Jr
Pilipino Komiks June 14 1947 No.1

No comments:

Post a Comment