Saturday, June 2, 2012

Mga Bayani ng Lahi

Mga Bayani ng Lahi by Alberto Cruz
Illustrated by Ric Hernandez
Kidlat June 2 1952

No comments:

Post a Comment