Friday, June 15, 2012

Simbilis ng Kidlat

Vista Komiks
Issue 98 June 15 1964


Simbilis ng Kidlat by Renato Mendoza
Illustrated by Leonardo Castro
Vista Komiks Issue No.98 June 15 1964

Kuwentong Tapos
No comments:

Post a Comment