Tuesday, July 3, 2012

Ang Limbas at ang Lawin

Ang Limbas at ang Lawin
By Francisco V. Coching and Federico Javinal

Hiwaga Komiks July 3 1966

Unang Labas

No comments:

Post a Comment