Monday, July 30, 2012

Ang Maskara ni Palos

Ang Maskara ni Palos by Virgilio and Nestor Redondo
Redondo komik Issue No.7 July 30 1963

Ika-7 Labas
No comments:

Post a Comment