Saturday, July 14, 2012

Kerubin at si Tulisang Pugot

Hiwaga Komiks
Issue No.99 July 14 1964

Cover: Kerubin at si Tulisang Pugot


Kerubin at si Tulisang Pugot by Clod Del Mundo
Illustration by Gemiliano Pineda
Issue No.99 July 14 1964

Ika-10 Labas

No comments:

Post a Comment