Saturday, July 7, 2012

Kuko Ng Lawin

Kuko Ng Lawin by Celso Rodas
Illustrated by Carlos Lemos
Espesyal Komiks Issue No.150 July 7 1958

Unang LabasNo comments:

Post a Comment