Friday, August 17, 2012

Kilabot Contents

Kilabot No.1 Issue
Illustrated by Nestor Redondo
August 17 1962

Contents

May Halakhak sa Hangin
Wakas ng Isang Pag-imbot
Sa Kanyang Itim na Kapangyarihan
Mga Labi ni Lamentina
Sa Kamay ng Baliw
Multo
Higanti ng Paruparo
Dambuhala

-------------

Issue No.3
September 14 1962
Cover Illustrated by Nestor RedondoAng Lawin Unang Labas

Anino Sa Hating Gabi Unang Labas

No comments:

Post a Comment