Sunday, September 23, 2012

Hindi Kita Malimot

Hindi Kita Malimot by Redondo
Sampaguita Komiks Issue No.1 September 23 1957

No comments:

Post a Comment