Monday, October 1, 2012

Basag na Salamin

Basag na Salamin Pitong Taong Malas
Illustrated by Nestor Redondo
Pantastik Komiks Issue No.1 October 1950


No comments:

Post a Comment