Friday, October 19, 2012

Batang Bangkusay KL

Batang Bangkusay by Pablo Gomez
Illustrated by Nestor Redondo
Pilipino Komiks Issue 271 October 19 1957

Unang Labas
Katapusang Labas


No comments:

Post a Comment