Thursday, October 11, 2012

Berdugo ng mga Anghel

Berdugo ng mga Anghel Movie Ad
Life Theatre July 30 1951


Berdugo Ng Mga Anghel by Mars Ravelo
Illustrated by Elpidio Torres
Hiwaga Komiks October 11 1950 Issue No.1

Unang Labas

No comments:

Post a Comment