Sunday, June 3, 2012

Ang Biyenan Kong Amerikana

Ang Biyenan Kong Amerikana by Mars Ravelo
Illustrated by P.Z. Marcelo
Pilipino Komiks Issue 220 November 5 1955

Unang Labas

Katapusang Labas


Jay-Em Cinco Collection
Complete Story Available.
Inquire: jm5_1227@yahoo.com

No comments:

Post a Comment