Sunday, July 1, 2012

Ang Punyal ng Patay

Ang Punyal ng Patay by Susana De Guzman and Inigo regalado
Illustrated by Alfredo Gonzales
Ilang-Ilang November 14 1948

Ika-18 Labas

No comments:

Post a Comment