Monday, June 4, 2012

Isang Sakong Hangin

Isang Sakong Hangin by Gat
Magasin ng Bagong Buhay November 2 1952 Issue

No comments:

Post a Comment