Sunday, May 6, 2012

Kuweba ng Madlum

Kuweba ng Madlum by Pablo S Gomez
Illustrated by Alfredo ALcala
Hiwaga Komiks November 8 1950 No.3

No comments:

Post a Comment