Sunday, July 1, 2012

Sa Iba't Ibang Sulok

Sa Iba't Ibang Sulok by Malang
Mabuhay Komiks November 6 1951 No.6

No comments:

Post a Comment