Monday, June 4, 2012

Ang Sawa sa Lumang Simboryo

Ang Sawa sa Lumang Simboryo Movie Ad and Synopsis


Ang Sawa sa Lumang Simboryo by Amado C Yasona
Illustrated by Hugo Yonzon Jr
Mabuhay Komiks Issue No.8 Dec 18 1951


Ika-8 Labas


No comments:

Post a Comment