Monday, October 15, 2012

Batang Kabalyero

Batang Kabalyero by Lorenzo Cajucom
Illustrated by Federico Javinal
Super Klasik Issue No.1 December 15 1951

Unang Labas
No comments:

Post a Comment