Monday, July 2, 2012

Sa Ngalan ng Batas

Sa Ngalan ng Batas by Francisco V Coching
Illustrated by Federico Javinal
Liwayway Issue December 25 1972

Ika-14 Labas

No comments:

Post a Comment