Wednesday, January 11, 2012

Educational KlasiksEducational Klasiks Contents
Issue No.1 January 11 1960

Retaso by Larry Alcala

Kasaysayan ng Pilipinas By Jose Liza / Emil Rodriguez

Sa Ating Daigdig
By Eddie Vera / Abe Ocampo

Sa Wikang Pilipino

Pangkalahatang Agham

Haring Salapi

Like Father

Tayo'y Magkuwenta

Ito Ang Aking Pilipinas

Kaalamang Pagkalusugan

Ako Ang Nakababatid

Kabutihang Asal

Tanggulang Pangmamamayan

Lagablab

Batas Pampaaralan

--------------------

No comments:

Post a Comment