Monday, January 2, 2012

Kani-kaniya mga naman Sinasakyan

Kani-kaniya mga naman Sinasakyan by Jose Zabala Santos
Halakhak Issue No.10 1947

No comments:

Post a Comment