Monday, September 24, 2012

Ang Mga Lawin

Ang Mga Lawin by Virgilio Redondo
Illustrated by Nestor Redondo
Espesyal Komiks Issue No.260 September 24 1962

No comments:

Post a Comment