Saturday, June 29, 2013

Takas sa Bataan

Takas Sa Bataan By Mar Torres And Ben Maniclang
Sinag Tala Feb 23 1950


No comments:

Post a Comment